ADM CLINICK

טיפולים אלטרנטיבים
054-308-8938   סבטלנה 
050-545-8968   ד"ר זהר

טיפול רימות לפצעים

הסטוריה
בזמן מלחמת האזרחים בארה"ב התגלה על ידי הרופאים שחיילים רימות על פצעיהם החלימו ושרדו יותר לעומת שאר הפצועים ,והסיבה לכך כפי שהתברר היא בגלל העובדה שהרימות ניזונו מהשכבה הנמקה והקשה לריפוי ובכך גרמה להטריית הפצע מה שאפשר פצע נקי  וקל יותר לטיפול והחלמה ונוסף על כך הרימות אינן פוגעות ברקמה חיה ובריאה .

סוגי הפצעים לטיפול

  * פצע קשה ריפוי (כזה שלא מחלים כעבור יותר מחודשיים)
  *פצעי סוכרת (במקרים מסויימים יכול לסייע למניעת כריתה)
  *פצעי לחץ
  *פצעים ניתוחיים
 

לגבי הרימות
הרימות שמשמשות לטיפול הן "נקיות" וגודלו במיוחד לצורך כך ובתנאים סטריליים ,מספר הרימות לכל טיפול יכול לנוע בין עשרות לכמה מאות לכל טיפול וזאת תלוי בפצע ובגודלו ,את הרימות משאירים לפרק זמן של 24 עד 48 שעות ואז הן מוסרות ומוחלפות ברימות חדשות ,הטיפול ברימות  מוגדר כטיפול ביולוגי וללא תופעות לוואי וללא כאבים למעט תחושה של תנועות הרימות על הפצע .
יש לציין שהטיפול ברימות מוכר על ידי משרד הבריאות והוא מיושם בחלק מבתי החולים בארץ על ידי הרופאים הרלוונטיים שם ואף הכנס לסל הבריאות כבר בשנת 2011. ראה מאמר על כך ב-YNET  מתאריך ה-31/12/2018 .
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5434448,00.html

מצורף בהמשך סרטונים שמראים פצעי סוכרת שטופלו על ידי רימות " הערה" – לא מומלץ לצפיה לבעלי כיבה רכה !!!